ВАЖНО!

Моля, изпращайте Вашите писма на посочената електронна поща:

         

            e-mail: rsk@rs-kostinbrod.org

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед № РД - 09 -10 / 28.01.2019 година на Административния ръководител - председател на Районен съд Костинброд, „Ден на отворените врати“ в Районен съд - Костинброд ще се проведе на 15.04.2019 година от 9.00 ч. до 16.00 ч. под наслов „Открито за съдебната власт“ на тема "Органи на съдебната власт, съдебно производство - наказателни дела. Създаване, развитие и перспективи пред наказателното правораздаване".

РАБОТНО ВРЕМЕ:

На основание чл. 147. (1) от ПАС - Работното време на администрацията на съда е от 8,30 до 17 ч. с половин час обедна почивка. На основание чл. 148. (1) от ПАС - съдебните служители предоставят справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9 до 17 ч.
Посещения:722585