СЪОБЩЕНИЯ
В А Ж Н О

На основание решение по протокол № 9/15.03.2020 г., от извънредното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение, във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., и във връзка с организацията на работа, ръководството на Районен съд – Костинброд е въвел следната организация :
Заповед № РД – 09 – 23 /16.03.2020 г. – организационна
Заповед № РД – 09 – 24/16.03.2020 г. – график дежурство съдебни служители
Заповед № РД – 09 – 25/16.03.2020 г. – телефони за справки
Заповед № РД – 09 – 26 /16.03.2020 г. – график дежурство съдии, ДСИ и съдия по вписванията
Заповед № РД – 09 – 28 /16.03.2020 г. – за пренасрочените дела.

Уважаеми потребители


Уведомяваме Ви, че от 01.01.2020 година Районен съд Костинброд има нова интернет страница, която може да намерите на адрес:

https://kostinbrod-rs.justice.bg - връзка към новия сайт на съда

Информацията на настоящата интернет страница е актуална до 31.12.2019 година



Моля, изпращайте Вашите писма на посочената електронна поща:


e-mail:

rsk@rs-kostinbrod.org


Посещения:814674