Банкови сметки

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
BIC КОД: CECBBGSF


IBAN: BG 78 CECB 9790 3147 3377 00 - Приходна сметка за държавни такси, глоби и разноски
BIC: CECBBGSF ЦКБ АД – клон София - Запад гр.Костинброд

IBAN: BG 69 CECB 9790 3347 3377 00  - Набирателна сметка за депозити за вещи лица, парични гаранции по наказателни и граждански дела
BIC: CECBBGSF ЦКБ АД – клон София - Запад гр.Костинброд

 


Посещения:825721