Публични продажби на Районен съд Костинброд

О Б Я В Л Е Н И Я за публична продан на недвижим имот

Изпълнително дело № / дата

от дата - до дата

№21 / 2018 - изтегли

18.10. - 18.11.2019 г.


Посещения:825550