Съдебен район

Населените места влизащи в съдебния район на 
РАЙОНЕН СЪД КОСТИНБРОД


Община - Костинброд
гр. Костинброд, Безден, Бодьовци, Бучин проход, Голяновци, Градец, Драговищица, Дръмша, Опицвет, Петърч, Понор, Царичина, Чибаовци

Община - Годеч
гр. Годеч, Бракьовци, Букоровци, Бърля, Връбница, Връдловци, Гинци, Голеш, Губеш, Каленовци, Комщина, Лопушна, Мургаш, Равна, Разбойще, Ропот, Смолча, Станянци, Туден, Шума

 


Посещения:825541