Съдебни заседатели

СПИСЪК на СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ


1. Вера Методиева Борисова


2. Даниела Рангелова Милушева


3. Димитър Драгомиров Борисов


4. Емилия Рангелова Тодорова


5. Иванка Благоева Спасова


6. Илина Иванова Николова


7. Нели Петрова Ангелова


8. Офелия Георгиева Найденова


Посещения:825529