Служители

Административен секретар:
Роза Симеонова
тел. (0721) 66 075

Счетоводство:
Цветинка Зарева
тел. (0721) 66 138

Системен администратор:
Донка Милчева

Съдебни Секретари:
Десислава Митова
Мария Гергинова
Маргарита Шишкова
тел. (0721) 66 128

Съдебен секретар СИС:
Росица Стоянова
тел. (0721) 66 127

Регистратура и бюро съдимост:
Стефка Велкова
тел. (0721) 66 127

Деловодство:
Таня Тодорова
Десислава Консулова
Кристина Александрова
тел. (0721) 66 313

Архив:
Силвия Славова

Призовкар:
Ангел Кръстанов
Стефан Кръстанов

Чистач:
Емилия Николова

 


Посещения:825708