Изследване сред граждани и адвокати

 1. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?

  1. 22 (42%)Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
  2. 22 (42%)Делата се разглеждат в разумен срок
  3. 8 (15%)Не мога да преценя
 2. Според Вас, делата отлагат ли се често?

  1. 21 (40%)Отлагат се прекалено често
  2. 20 (38%)Отлагат се толкова, колкото е необходимо
  3. 11 (21%)Не мога да преценя
 3. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?

  1. 11 (12%)Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
  2. 8 (9%)Неправилно призоваване на страните по делото
  3. 16 (18%)Не явяване на свидетелите
  4. 19 (22%)Искания за представяне на нови доказателства
  5. 6 (6%)Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице
  6. 6 (6%) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
  7. 6 (6%)Неявяване на страните
  8. 14 (16%)Не мога да преценя
 4. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?

  1. 11 (12%)Съд
  2. 15 (17%)Адвокати
  3. 19 (22%)Свидетели
  4. 19 (22%)Другата страна
  5. 8 (9%)Вещите лица
  6. 6 (6%)Служителите в съда
  7. 8 (9%)Друго
 5. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?

  1. 16 (30%)2 седмици
  2. 29 (55%)1 месец
  3. 2 (3%)2 месеца
  4. 2 (3%)3 месеца
  5. 3 (5%)повече

Посещения:825527