Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
02/10/2018 10:00 1 45/2018 Наказателно 1 М. Станкева н.о.х.д.
02/10/2018 09:30 1 149/2018 Наказателно 1 М. Станкева н.а.х.д.
02/10/2018 09:30 1 376/2018 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.
02/10/2018 09:30 1 313/2018 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.
02/10/2018 09:30 1 996/2017 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.
02/10/2018 09:30 1 594/2015 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.
02/10/2018 09:30 1 964/2017 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.
01/10/2018 14:00 1 176/2018 Наказателно 2 А. Атанасова н.о.х.д.
01/10/2018 13:30 1 209/2018 Наказателно 2 А. Атанасова н.а.х.д.
01/10/2018 11:15 1 622/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
01/10/2018 11:00 1 610/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
01/10/2018 11:00 1 222/2018 Наказателно 2 А. Атанасова н.а.х.д.
01/10/2018 10:30 1 177/2018 Наказателно 2 А. Атанасова н.а.х.д.
01/10/2018 10:30 1 160/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
01/10/2018 10:30 1 495/2015 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.

Посещения:679661