Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/09/2019 10:00 1 132/2018 Наказателно 2 А. Атанасова н.о.х.д.
09/09/2019 14:00 1 382/2018 Наказателно 2 А. Атанасова н.о.х.д.
09/09/2019 13:30 1 222/2017 Наказателно 2 А. Атанасова н.о.х.д.
09/09/2019 10:30 1 135/2017 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/09/2019 10:30 1 604/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/09/2019 10:30 1 402/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/09/2019 10:00 1 273/2016 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/09/2019 10:00 1 575/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/09/2019 10:00 1 607/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/09/2019 10:00 1 79/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
03/09/2019 11:00 1 253/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
03/09/2019 10:00 1 176/2018 Наказателно 2 А. Атанасова н.о.х.д.
02/09/2019 14:00 1 156/2018 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
02/09/2019 14:00 1 195/2019 Наказателно 2 А. Атанасова н.о.х.д.
02/09/2019 13:45 1 190/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД

Посещения:763456