Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
28/09/2017 13:30 1 182/2017 Наказателно 4 Ив. Родопски н. о. х. д.
28/09/2017 13:20 1 171/2017 Наказателно 4 Ив. Родопски н. а. х. д.
28/09/2017 13:15 1 125/2017 Наказателно 4 Ив. Родопски н. а. х. д.
28/09/2017 13:00 1 142/2016 Наказателно 4 Ив. Родопски н. о. х. д.
27/09/2017 13:30 1 664/2016 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
27/09/2017 13:20 1 139/2017 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
27/09/2017 13:15 1 269/2017 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
27/09/2017 13:10 1 697/2014 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
27/09/2017 13:00 1 201/2013 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
26/09/2017 10:00 1 2/2016 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
26/09/2017 10:00 1 174/2017 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
26/09/2017 09:30 1 1/2016 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
26/09/2017 09:30 1 119/2016 Наказателно 1 М. Станкева н. о. х. д.
26/09/2017 09:30 1 366/2016 Наказателно 1 М. Станкева н. а. х. д.
26/09/2017 09:30 1 110/2017 Наказателно 1 М. Станкева н. а. х. д.

Посещения:583605