Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
25/10/2019 13:30 1 72/2019 Наказателно 3 Ст. Стойков НОХД
25/10/2019 10:00 1 147/2019 Наказателно 3 Ст. Стойков АНД
24/10/2019 13:20 1 286/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
24/10/2019 13:15 1 233/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
24/10/2019 13:00 1 249/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски НОХД
24/10/2019 09:30 1 635/2018 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
23/10/2019 13:40 1 720/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
23/10/2019 13:30 1 638/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
23/10/2019 13:20 1 342/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
23/10/2019 13:20 1 611/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
23/10/2019 13:15 1 468/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
23/10/2019 13:10 1 492/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
23/10/2019 13:00 1 408/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
22/10/2019 10:00 1 56/2018 Наказателно 1 М. Станкева НОХД
22/10/2019 09:30 1 694/2019 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.

Посещения:780758