Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
21/11/2019 13:30 1 207/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски НОХД
21/11/2019 13:15 1 222/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
21/11/2019 13:00 1 251/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
21/11/2019 12:55 1 325/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски НОХД
20/11/2019 13:35 1 702/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
20/11/2019 13:30 1 338/2016 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
20/11/2019 13:30 1 1019/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
20/11/2019 13:20 1 709/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
20/11/2019 13:15 1 476/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
20/11/2019 13:10 1 139/2017 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
20/11/2019 13:00 1 289/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
20/11/2019 10:00 1 834/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
19/11/2019 10:00 1 264/2019 Наказателно 1 М. Станкева НОХД
19/11/2019 09:30 1 805/2019 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
19/11/2019 09:30 1 758/2019 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.

Посещения:787736