Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
29/11/2018 13:30 1 169/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски НОХД
29/11/2018 13:15 1 320/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
29/11/2018 13:10 1 318/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
29/11/2018 13:00 1 276/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
28/11/2018 13:30 1 821/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
28/11/2018 13:20 1 805/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
28/11/2018 13:15 1 553/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
28/11/2018 13:10 1 367/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
28/11/2018 13:00 1 139/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
27/11/2018 10:30 1 389/2016 Наказателно 1 М. Станкева н.о.х.д.
27/11/2018 10:00 1 108/2018 Наказателно 1 М. Станкева АНД
27/11/2018 09:30 1 496/2015 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.
27/11/2018 09:30 1 376/2018 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.
27/11/2018 09:30 1 467/2015 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.
27/11/2018 09:30 1 414/2018 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.

Посещения:694932