Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
27/11/2017 13:30 1 199/2017 Наказателно 2 Акс. Атанасова н.о.х.д.
27/11/2017 10:30 1 1059/2017 Гражданско 2 Акс. Атанасова гр.д.
27/11/2017 10:30 1 1071/2017 Гражданско 2 Акс. Атанасова гр.д.
27/11/2017 10:30 1 765/2015 Гражданско 2 Акс. Атанасова гр.д.
27/11/2017 10:30 1 746/2016 Гражданско 2 Акс. Атанасова гр.д.
27/11/2017 10:00 1 968/2017 Гражданско 2 Акс. Атанасова гр.д.
27/11/2017 10:00 1 432/2017 Гражданско 2 Акс. Атанасова гр.д.
27/11/2017 10:00 1 768/2017 Гражданско 2 Акс. Атанасова гр.д.
23/11/2017 13:15 1 193/2017 Наказателно 4 Ив. Родопски н. о. х. д.
23/11/2017 13:00 1 191/2017 Наказателно 4 Ив. Родопски н. а. х. д.
22/11/2017 13:30 1 269/2017 Наказателно 4 Ив. Родопски н. о. х. д.
22/11/2017 13:20 1 704/2017 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
22/11/2017 13:20 1 1029/2017 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
22/11/2017 13:15 1 832/2017 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
22/11/2017 13:10 1 99/2017 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.

Посещения:596370