Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
29/01/2020 10:00 1 399/2019 Наказателно 3 Ст. Стойков НОХД
29/01/2020 09:30 1 398/2019 Наказателно 3 Ст. Стойков АНД
28/01/2020 10:00 1 22/2019 Наказателно 1 М. Станкева НОХД
28/01/2020 09:30 1 217/2019 Наказателно 1 М. Станкева АНД
28/01/2020 09:30 1 218/2019 Наказателно 1 М. Станкева АНД
28/01/2020 09:30 1 240/2019 Наказателно 1 М. Станкева АНД
28/01/2020 09:30 1 312/2019 Наказателно 1 М. Станкева АНД
23/01/2020 14:00 1 373/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
23/01/2020 14:00 1 377/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
23/01/2020 13:30 1 368/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
23/01/2020 13:30 1 360/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
23/01/2020 10:30 1 239/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
23/01/2020 10:30 1 255/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
23/01/2020 10:30 1 341/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
23/01/2020 10:30 1 392/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД

Посещения:825738