Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
27/06/2019 13:15 1 191/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
27/06/2019 11:00 1 374/2019 Гражданско 3 Ст. Стойков гр.д.
27/06/2019 11:00 1 1888/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски НОХД
26/06/2019 15:00 1 232/2019 Гражданско 3 Ст. Стойков гр.д.
26/06/2019 13:35 1 1095/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
26/06/2019 13:30 1 342/2019 Гражданско 3 Ст. Стойков гр.д.
26/06/2019 13:30 1 1019/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
26/06/2019 13:30 1 431/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
26/06/2019 13:20 1 697/2014 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
26/06/2019 13:10 1 553/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
26/06/2019 13:00 1 338/2016 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
26/06/2019 11:30 1 184/2019 Наказателно 3 Ст. Стойков ч.н.д.
26/06/2019 11:00 1 274/2019 Гражданско 3 Ст. Стойков гр.д.
26/06/2019 10:30 1 159/2019 Наказателно 3 Ст. Стойков АНД
25/06/2019 09:30 1 364/2019 Гражданско 1 М. Станкева гр.д.

Посещения:743127