Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
19/12/2019 13:10 1 372/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
19/12/2019 13:00 1 374/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
18/12/2019 13:30 1 879/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
18/12/2019 13:30 1 918/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
18/12/2019 13:25 1 881/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
18/12/2019 13:20 1 585/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
18/12/2019 13:10 1 893/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
18/12/2019 13:00 1 687/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
18/12/2019 12:55 1 422/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
17/12/2019 10:00 1 329/2019 Наказателно 1 М. Станкева НОХД
17/12/2019 09:30 1 395/2019 Наказателно 1 М. Станкева гр. д.
17/12/2019 09:30 1 615/2018 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
17/12/2019 09:30 1 535/2019 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
17/12/2019 09:30 1 149/2018 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
17/12/2019 09:30 1 755/2018 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.

Посещения:792447