Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
02/09/2019 13:30 1 30/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
02/09/2019 10:30 1 205/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
02/09/2019 10:30 1 554/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
02/09/2019 10:30 1 424/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
02/09/2019 10:00 1 910/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
02/09/2019 10:00 1 966/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
02/09/2019 10:00 1 140/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
02/09/2019 10:00 1 163/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
26/08/2019 10:00 1 560/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
21/08/2019 10:30 1 253/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
16/08/2019 10:00 1 250/2019 Наказателно 2 А. Атанасова н.о.х.д.
16/08/2019 10:00 1 586/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
06/08/2019 10:30 1 192/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
06/08/2019 10:30 1 372/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
06/08/2019 10:30 1 450/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.

Посещения:763440