Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/03/2019 09:30 1 47/2019 Наказателно 1 М. Станкева АНД
26/03/2019 09:30 1 48/2019 Наказателно 1 М. Станкева АНД
26/03/2019 09:30 1 49/2019 Наказателно 1 М. Станкева АНД
25/03/2019 14:00 1 409/2018 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
25/03/2019 13:30 1 405/2018 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
25/03/2019 13:30 1 346/2018 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
25/03/2019 10:30 1 477/2016 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
25/03/2019 10:00 1 205/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
25/03/2019 10:00 1 910/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
25/03/2019 10:00 1 1030/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
21/03/2019 13:20 1 45/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
21/03/2019 13:15 1 44/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
21/03/2019 13:00 1 43/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски НЧХД
21/03/2019 12:55 1 78/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски н. о. х. д.
20/03/2019 13:30 1 372/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.

Посещения:723876