Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
06/08/2019 10:30 1 480/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
06/08/2019 10:30 1 532/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
06/08/2019 10:00 1 133/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
06/08/2019 10:00 1 441/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
06/08/2019 10:00 1 161/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
05/08/2019 10:00 1 237/2019 Наказателно 1 М. Станкева ч.н.д.
31/07/2019 13:00 1 232/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски ЧНД
29/07/2019 13:00 1 235/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски НОХД
25/07/2019 13:10 1 221/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
25/07/2019 13:00 1 220/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
24/07/2019 13:00 1 483/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
24/07/2019 11:00 1 470/2019 Гражданско 3 Ст. Стойков гр. д.
24/07/2019 10:45 1 469/2019 Гражданско 3 Ст. Стойков гр. д.
24/07/2019 10:00 1 435/2019 Гражданско 3 Ст. Стойков гр. д.
22/07/2019 10:30 1 496/2019 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.

Посещения:763438