Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
20/01/2020 11:00 1 287/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
20/01/2020 10:30 1 206/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
20/01/2020 10:30 1 604/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
20/01/2020 10:30 1 607/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
20/01/2020 10:00 1 435/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
20/01/2020 10:00 1 347/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
20/01/2020 10:00 1 396/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
20/01/2020 10:00 1 732/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
20/01/2020 10:00 1 772/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
15/01/2020 13:00 1 422/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
14/01/2020 09:30 1 799/2019 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
23/12/2019 10:00 1 391/2019 Наказателно 2 А. Атанасова ч.н.д.
19/12/2019 13:10 1 372/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
19/12/2019 13:00 1 374/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
18/12/2019 13:30 1 879/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.

Посещения:825540