Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
16/01/2019 13:00 1 1119/2017 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
16/01/2019 10:00 1 8/2019 Наказателно 1 М. Станкева н. о. х. д.
14/01/2019 13:00 1 398/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски н. о. х. д.
08/01/2019 10:30 1 81/2017 Наказателно 2 А. Атанасова н.ч.х.д.
20/12/2018 13:30 1 207/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски н. о. х. д.
20/12/2018 13:30 1 207/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски н. о. х. д.
20/12/2018 13:20 1 340/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
20/12/2018 13:20 1 340/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
20/12/2018 13:15 1 314/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
20/12/2018 13:15 1 314/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски АНД
20/12/2018 13:10 1 348/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
20/12/2018 13:10 1 348/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
20/12/2018 13:00 1 354/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
20/12/2018 13:00 1 354/2018 Наказателно 4 Ив. Родопски АНД
20/12/2018 10:00 1 1022/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.

Посещения:710659