Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
10/12/2019 09:30 1 840/2019 Гражданско 1 М. Станкева гр. д.
10/12/2019 09:30 1 274/2019 Наказателно 1 М. Станкева АНД
10/12/2019 09:30 1 342/2019 Наказателно 1 М. Станкева АНД
10/12/2019 09:30 1 319/2019 Наказателно 1 М. Станкева НОХД
10/12/2019 09:30 1 326/2019 Наказателно 1 М. Станкева НОХД
09/12/2019 14:15 1 195/2019 Наказателно 2 А. Атанасова н.о.х.д.
09/12/2019 14:00 1 272/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
09/12/2019 13:30 1 197/2019 Наказателно 2 А. Атанасова н.о.х.д.
09/12/2019 10:30 1 820/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/12/2019 10:30 1 877/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/12/2019 10:30 1 328/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
09/12/2019 10:00 1 79/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/12/2019 10:00 1 454/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/12/2019 10:00 1 509/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
09/12/2019 10:00 1 512/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.

Посещения:792438