Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/10/2019 11:00 1 30/2019 Наказателно 2 А. Атанасова АНД
14/10/2019 10:30 1 205/2018 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
14/10/2019 10:00 1 475/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
14/10/2019 10:00 1 670/2019 Гражданско 2 А. Атанасова гр.д.
10/10/2019 13:15 1 252/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски НЧХД
10/10/2019 13:00 1 245/2019 Наказателно 4 Ив. Родопски НОХД
09/10/2019 13:30 1 338/2016 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
09/10/2019 13:30 1 78/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
09/10/2019 13:30 1 176/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
09/10/2019 13:30 1 634/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
09/10/2019 13:20 1 160/2019 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
09/10/2019 13:00 1 845/2018 Гражданско 4 Ив. Родопски гр. д.
08/10/2019 10:30 1 22/2019 Наказателно 1 М. Станкева НОХД
08/10/2019 10:00 1 211/2017 Наказателно 1 М. Станкева НОХД
08/10/2019 10:00 1 144/2019 Наказателно 1 М. Станкева НОХД

Посещения:780741