Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
29/06/2010 09:30 1 138/2010 Наказателно 1 Станкева н.а.х.д.
29/06/2010 09:30 1 115/2010 Наказателно 1 Станкева н.а.х.д.
29/06/2010 09:30 1 398/2010 Гражданско 1 Станкева гр.д.
29/06/2010 09:30 1 234/2009 Гражданско 1 Станкева гр.д.
24/06/2010 13:00 1 18/2010 Наказателно 2 Ив. Родопски н.ч.х.д.
23/06/2010 13:20 3 745/2009 Гражданско 2 Ив. Иванов гр. д.
23/06/2010 13:00 1 629/2009 Гражданско 2 Ив. Родопски гр. д.
22/06/2010 11:00 1 306/2010 Гражданско 4 Ив. Иванов гр. д.
22/06/2010 10:45 1 133/2010 Наказателно 4 Ив. Иванов н.а.х.д.
22/06/2010 10:30 1 130/2010 Наказателно 4 Ив. Иванов н.а.х.д.
22/06/2010 10:15 1 124/2010 Наказателно 4 Ив. Иванов н.а.х.д.
22/06/2010 10:00 1 120/2010 Наказателно 4 Ив. Иванов н.а.х.д.
22/06/2010 09:30 1 498/2009 Гражданско 4 Ив. Иванов гр. д.
17/06/2010 13:10 1 127/2010 Наказателно 2 Ив. Родопски н.а.х.д.
17/06/2010 13:00 1 122/2010 Наказателно 2 Ив. Родопски н.а.х.д.

Посещения:732186