Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
01/06/2010 09:30 1 252/2010 Гражданско 1 Станкева гр.д.
27/05/2010 13:00 1 18/2010 Наказателно 2 И. Родопски н.ч.х.д.
26/05/2010 13:20 1 654/2009 Гражданско 2 И. Родопски гр. д.
25/05/2010 11:30 1 495/2009 Гражданско 4 И. Иванов гр. д.
25/05/2010 11:30 1 249/2010 Гражданско 4 И. Иванов гр. д.
25/05/2010 11:00 1 334/2010 Гражданско 4 И. Иванов гр. д.
25/05/2010 11:00 1 334/2010 Гражданско 3 И. Иванов гр. д.
25/05/2010 10:30 1 398/2009 Гражданско 4 И. Иванов гр. д.
25/05/2010 09:30 1 184/2010 Гражданско 1 Станкева гр.д.
25/05/2010 09:30 1 228/2010 Гражданско 1 Станкева гр.д.
25/05/2010 09:30 1 267/2010 Гражданско 1 Станкева гр.д.
25/05/2010 09:30 1 117/2010 Наказателно 1 Станкева н.а.х.д.
19/05/2010 13:20 1 276/2010 Гражданско 2 И. Родопски гр. д.
19/05/2010 13:10 1 299/2010 Гражданско 2 И. Родопски гр. д.
19/05/2010 13:00 1 43/2010 Гражданско 2 И. Родопски гр. д.

Посещения:825549