Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/02/2010 14:00 1 32/2010 Наказателно 2 Ив.Родопски Съдебна поръчка
17/02/2010 14:00 1 36/2010 Наказателно 2 Ив.Родопски НОХД
17/02/2010 10:00 1 55/2010 Гражданско 3 Л. Руневска гр. д.
16/02/2010 09:30 1 70/2010 Гражданско 4 Ив. Иванов гр. д.
16/02/2010 09:30 1 31/2010 Наказателно 1 Станкева н.о.х.д.
16/02/2010 09:30 1 34/2010 Наказателно 1 Станкева н.о.х.д.
16/02/2010 09:30 1 6/2010 Наказателно 1 Станкева н.о.х.д.
11/02/2010 13:15 1 11/2010 Наказателно 2 Ив.Родопски НАХД
11/02/2010 10:00 1 27/2010 Наказателно 3 Л. Руневска н.о.х.д.
11/02/2010 09:30 1 92/2010 Гражданско 1 Станкева гр.д.
10/02/2010 13:45 1 56/2010 Гражданско 2 Ив.Родопски гр.дело
10/02/2010 10:00 1 15/2010 Наказателно 3 Л. Руневска н.а.х.д.
10/02/2010 10:00 1 10/2010 Наказателно 3 Л. Руневска н.а.х.д.
09/02/2010 10:00 4 12/2010 Наказателно 4 Ив. Иванов н.а.х.д.
09/02/2010 09:30 2 17/2010 Наказателно 4 Ив. Иванов н.о. х. д.

Посещения:825718