Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/06/2009 09:30 1 84/2099 1 Станкева гр.д.
16/06/2009 09:30 1 372/1995 1 Станкева гр.д.
09/06/2009 09:30 1 372/1995 1 М.Станкева гр.д.
27/05/2009 09:30 1 105/1998 1 Станкева гр.д.
19/05/2009 09:30 1 372/1995 1 Станкева гр.д.
21/04/2009 09:30 1 372/1995 1 Стнакева гр.д.
17/03/2009 09:30 1 105/1998 1 Станкева гр.д.

Посещения:814684