РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.06.02.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 05.02.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Г.като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 1016, по описа за 2018  година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е      Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между К.Г.З. ЕГН ********** и В.А.З.   ЕГН ********** сключен на 07.09.2013г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака страните нямат родени деца.

3.Семейното жилище в което страните са живяли е собственост на бащата на съпругата и е напуснато и от двамата съпрузи.

4.По време на брака придобитите от страните  недвижими имоти са уредени със сключен между страните брачен договор рег.№ 810* заверен на 25.08.2016г нотариус Е.Е.регистриран в регистъра на имуществени отношения към Агенция по вписванията с уведомление № 20160826103101

 5.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

6.Страните заявяват,че нямат регистрирани фирми като еднолични търговци.

7.След прекратяване на брака,съпругата ще носи предбрачното си си фамилно име- К.

 ОСЪЖДА К.Г.З.  да заплати окончателна държавна такса 20лв  и В.А.З. -20лв.  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

К.Г.З. ЕГН ********** и В.А. З.ЕГН **********  ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 07.09.2013г От брака страните ,нямат родени деца. 

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: