РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.12.11.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 12.11.2018г в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Г., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 921 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е      Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между В.П.Д. ЕГН ********** и Д.С.Д. ЕГН **********, сключен на 08.08.2008г,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2. Страните нямат от брака непълнолетни или малолетни деца.

3. Семейното жилище – представляващо индивидуална собственост на съпругата,находящо се в гр.С.кв.“Д.“ ул.“И“15Б представляващо апартамент 4-2 на втори етаж в блок № 2,находящ се в жилищна група,построена върху УПИ 24-1224,1245,1261,със застроена площ от 162.20 кв.м. състоящ се от входно антре,две спални,дневна с кухнески бокс,тоалетна ,баня с тоалетна,дрешник и две тераси при съседи: апартамент3-2,двор,двор,заедно с 6.06% идеални части от общите части на жилищната площ,на бл.2 равняваща се на 19.12 кв.м. както и 5.30 от общите части на стопанските площи,общи от целият блок № 2,равняващи се на 10.04.кв.м.както и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху описаният имот се предоставят за ползване на съпругата Д.С.Д..

4. След прекратяване на брака,В.П.Д. ЕГН ********** ще заплаща на Д.С.Д. ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 3 000/три хиляди/лв за срок от три години,платима на 9-то число на текущият месец,считано от влизане на решението в сила.

6.За в бъдеще съпругата ще носи брачното си фамилно име-М.

 ОСЪЖДА В.П.Д.  да  заплати окончателна държавна такса 20лв,  и върху издръжката 216лв и Д.С.Д.-20лв   

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

 

 

 

                               М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

В.П.Д.   ЕГН ********** и Д.С.Д.   ЕГН **********  Са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брак поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна.Страните са сключили граждански брак на 08.08.2008г От брака страните нямат родени малолетни и непълнолетни деца

 Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: