РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.03.12.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 27.11.2018г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Г., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 976 по описа за 2018     година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е      Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между  М.М.Б. ЕГН ********** и  Е.Е.Б. ЕГН **********  сключен на 30.11.2014г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака страните нямат малолетни и непълнолетни деца.  

3. Недвижим имот,находящ се в гр.С.район  „М.“ е придобит в режим на разделност  е собственост на съпругата Е.Е.Б., а семейното жилище апартамент район М. 2 бл.214 вх.А ап.130,ще се ползва от съпругата,като съпругът е напуснал същото.

4.По време на брака страните не са придобивали други  недвижими имоти .  

5.МПС,закупено по време на брака-лек автомобил с издадено свидетелство за регистрация част 1№ 008626419 от 29.06.2017г е придобито в режим на разделност и е индивидуална собственост на М.Б..    

6.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

7.Страните заявяват,че нямат регистрирани фирми като еднолични търговци.

8.Движимите вещи  придобити по време на брака са поделени от съпрузите извън съдебно.

9.За в бъдеще съпругата ще носи   пред брачното си фамилно име- С.

 10.Разноските по делото ще се поемат по равно от страните.

ОСЪЖДА М.М.Б.   да заплати окончателна държавна такса 20лв  и Е.Е. С. -20лв  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

 М.М.Б.  ЕГН ********** и Е.Е.Б.   ЕГН ********** ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 30.11.2014г От брака страните нямат малолетни и непълнолетни деца.

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: