РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.28.03.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 26.03. 2019г, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 112 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е      Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между Д.П.Т.     ЕГН ********** и С.Т.Т. ЕГН ********** сключен на 07.05.2017г ,ПОРАДИ сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.След развода съпругата ще продължи да носи фамилното име-Д.

3.От брака страните имат родени две деца-  А. С. Т. роден на ***г и С. С. Т. родена на ***г и родителските  права  се предоставят за упражняване на майката Д.П. Д. и местоживееето на децата ще бъде при майката гр.С.ж.к.О. № 244  вх.В ет.8 ап.70,като бащата И. И., ще осъществява лични контакти с децата  всяка  първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване.

4.Бащата  С.Т. Б.,ще заплаща ежемесечна издръжка на децата А. С.Т. ЕГН ********** и С. С. Т. ЕГН **********, в размер на по 150  /сто и петдесет/лв за всяко дете,,чрез тяхната майка и законнна представителка Д.П. Д.,до навършване пълнолетие на децата или друга причина за нейното изменяване или прекратяване.

5.Семейното жилище ,находящо се в гр.С.ж.к.“О.“2 № 244 вх.В ет.8 ап.7 се предоставя за ползване на Д.П. Д..  

6.Децата А. С. Т. и С. С. Т.,могат да пътуват извън пределите на странана,придружени само от своята майка и законна представителка Д.п. Д. ЕГН **********,без за това да е необходимо съгласието на бащата С.Т.Т.,за срок до навършване на пълнолетие,неограничен брой пътувания през календарната година,като същите бъдат съобразени като по продължителност и се осъществяват по време,което не съвпада с времето предвидено за осъщствяване на лични контакти на бащата с детето,определени със споразумението, а при промяна,съобразно промяната.

7. Децата А.С.Т. и С.С. Т.,могат да пътуват извън пределите на Република Б. придружени само със своя баща С.Т.Т.,ЕГН **********,без за това да е необходимо съгласието на майката Д.П.Т. ,за срок  до навършване на пълнолетие,за неограничен брой пътувания през календарната година,като същите следва да бъдат съобразени като по продължителност и  и да се осъществяват през времето предвидено за осъществяване на лични контакти на бащата с децата.

8.Страните не си дължат взаимно издръжка.

9.По време на брака страните не са придобивали имоти СИО.

   

ОСЪЖДА Д.П. Д.,  да  заплати окончателна държавна такса 20лв,  и С.Т.Т. -20лв и върху издържката 216лв.     

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                               М       О         Т         И         В          И

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: