РЕШЕНИЕ

74

гр. Костинброд,04.04.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –КОСТИНБРОД, І състав, в публично съдебно заседание на 02.04.2019, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш.като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 161 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

     ПРЕКРАТЯВА брака сключен между М.З.А.  ЕГН ********** и  А.Д.А. ЕГН  ********** сключен на 14.10.2000г ,ПОРАДИ сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.Страните имат   родено от брака дете- А.А.-пълнолетна.

3.Страните не притежават семейно жилище.

4.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

5.За в бъдеще съпругата ще носи пред  брачното си фамилно име-М.

6.Съпрузите заявяват,че по време на брака нямат общи фирми и влогове, а движимите вещи са поделени извънсъдебно.

7.Страните заявяват,чие разноските ще бъдат  поети,така както са направени.

ОСЪЖДА М.А.  да заплати окончателна държавна такса 20лв, и А.А.- 20лв.    

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :