РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К. 09.07.2019г година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 04.07.2019г в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш. като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 235 по описа за 2019г година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между  С.Ф.Х. ЕГН ********** и К.И.Х. ЕГН **********, сключен на 15.10.2015г гр.К.,ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО на брака.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата Х.К.Х.. и А.М.К.Х..,родени на ***г на майката С.Ф.Х.,като бащата К.И.Х.,ще има право на лични контакти с децата ,всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00ч в събота до 18ч в неделя без преспиване в присъствието на майката С.Х.,до навършване на 12 годишна възраст на децата.Бащата ще има право да взема децата по 15 дни през зимната и 20 дни през лятната ваканция,който не съвпада с годишният отпуск на майката,както и от 10.00ч н 30 декември на всяка четна година от 18.00ч до 01.януари на следващата нечетна година,както и всяка нечетна година от 10.00ч на 25 декември до 18ч на 27 декември.

Бащата К.Х.И.,ще заплаща ежемесечна издръжка на децата Х.Х.. и А.М.К.Х. по 150лв месечно,чрез тяхната майка и законна представителрка С.Ф.Х..

ДАВА ПРАВО на майката да се снабди със задрграничен паспорт на децата Х.К.Х.. и А.М.К.Х.,родени на ***г в Германия,без съгласието на бащата К.Х.И..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр.К.,ул.“Ю.Г.“19 на майката С.Ф. и децата.

ПОСТАНОВЯВА съпругата да носи предбрачното си фамилно име-Д..                 

 ОСЪЖДА С.Ф. Д.    да заплати окончателна държавна такса 20лв и К.И.Х.- 20лв и върху размера на издръжката 186.62лв

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжен съд София,в двуседмичен срок от получаването му от страните.  

.                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

 

                               М       О         Т         И         В          И

С.Ф.Х.  ЕГН ********** е предявила против К.И.Х. ЕГН **********, иск с правно основание чл.49 СК.

В своя отговор на исковата молба ответникът, е на  становище за прекратяване на брака,без да се издирва въпроса за вината за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство.

Съдът,след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема за установено следното:

Страните са сключили граждански брак на 15.10.2015г от който брак  имат родени две деца Х.К.Х.. и А.М.К.Х.,родени на ***г в Германия.

От събраните доказателства се установява,че отношенията между страните са влошени,  през последните години не живеят заедно, и от събраните доказателства,съдът достигна до извода,че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен,без да се произнася по отношение на вината за неговото прекратяване съобразно желанието на страните.

Съдът предостави за отглеждане двете малотени деца на майката и определи режим на свиждане на бащата с децата и съобразена с доходи и възраст на децата издръжка.

Съдът постанови за в бъдеще ответницата да носи пред брачното си име-Д..

Съдът постанови майката С. Д. да се снабди със задграничен паспорт на децата без съгласието на бащата К.Х.,тъй като децата са в Германия и не могат да се приберат в България.

По горните съображения,съдът постанови решението си.

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: