Р      Е       Ш       Е      Н      И      Е

                    

 

 

                                        Гр. К.-09.07.201

 

                           В    И  М  Е  Т О    Н А   Н  А  Р  О Д  А

 

 

РАЙОНЕН СЪД-К.-първи състав в публично заседание на 02.07.2019г в състав:

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

При секретаря Д.М. , като разгледа докладваното от съдията  гр.д.267/2019г описа на КРС,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

 Д.М.С. ЕГН ********** и Н.М.С. ,лично и със съгласието на майка си М.Б.П. *** са предявили  иск за  увеличение на издръжка,против М.Д. ***,с  ЕГН **********

Ищцата моли съда да уважи иска,както е предявен.

Ответникът оспорва иска по размер.

Съдът,след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса ,приема за установено следното:

Страните  са бивши съпрузи,чийто брак е прекратен с решение по гр.д 603/2013г КРС,като родителските права по отношение на децата са предоставени на ищцата ,като ответника е осъден да заплаща издръжка на  

детето Д.  С.-130лв, и на детето Н.С.- 100лв.

От определяне на първоначалната издръжка са изминали почти шест години, децата са пораснали ,нараснали са и техните нужди,поради което ищцата претендира за увеличение на издръжката за детето Н.-180лв и ищеца Д.С. -200лв,който е пълнолетен,но продължава обучението си в средно учебно заведание и няма доходи.

  Съдът,счита,че иска за издръжка е основателен и  доказан,като приема,че ищеца Д.С. има нужда от цялостна месечна издръжка- 280лв от които бащата да заплаща 200лв, а майката 80лв заедно с непосредствените грижи по отглеждане и възпитание на детето,че детето Н.М.С., има нужда от цялостна сечена издръжка в размер на 200лв, от който бащата да заплаща 180лв, а майката 20лв,заедно с непосредствените грижи по отглеждане и възпитание на детето.

При определяне на издръжката съдът се съобрази с възрастта и нуждите на  децата и възможностите на родителите  

 

 

                              Водим от горното съдът

 

 

 

                   Р                     Е                        Ш                     И :

 

   

ИЗМЕНЯВА размера на издръжката постановена по гр.д.267/2019г на КРС,вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА  М.Д. ***,ЕГН **********,да заплаща на Д.М.С. ЕГН **********,ежемесечна издръжка в размер на 200лв и на детето Н.М.С. ЕГН **********,ежемесечна издръжка в размер на 180лв,чрез нейната майка и законна представителка М.Б.П.  ,считано от датата на завеждане на иска 15.04.2019г ведно със законна лихва до окончателното изплащане на сумата,държавна такса в размер на 174лв

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжен съд С.,в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: