РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К. 27.05.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 21.05.2019г в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 279 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между А.Д.Н.  ЕГН ********** и Т.П.Н. ЕГН **********, сключен на 01.05.2007г,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2. Страните нямат от брака непълнолетни или малолетни деца.

3. Семейно жилище в гр.С.,АПАРТАМЕНТ № 25 Ж.К.З.П.81 ет.7 е напуснато от съпругата и тя няма претенции към същото

4. След прекратяване на брака,съпругът ще носи  брачното си име Н..

5.Движимите вещи са поделени извънсъдебно.

6.Страните не претендират за издръжка помежду им.

7.Страните не са придобивали по време на брака недвижими имоти в режим на СИО.

8.Разноските по делото се поемат по равно между страните.

 ОСЪЖДА  А.Д.Н.  да  заплати окончателна държавна такса 20лв,   и Т.П.Н. -20лв   

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

 

 

 

                               М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

А.Д.Н.    ЕГН ********** и Т.П.Н. ЕГН ********** ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брак поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна.Страните са сключили граждански брак на01.05.2007г От брака страните нямат родени малолетни и непълнолетни деца

 Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: