РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.16.05.2019 година.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 14.05.2019, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш, като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 316 по описа за 2019     година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е      Ш    И  

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между А.А.И.   ЕГН ********** и Н.Х.И.  ЕГН **********  сключен на 01.09.2012г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака страните нямат родени деца

3.Страните заявяват,че по време на брака не са придобивали недвижи имоти, и нямат парични влогове в банки.

4.Движимите вещи са поделени извънсъдебно.

5.Семейното жилище – находящо се в гр.С.,ползвано от двамата съпрузи е освободено от тях,тъй като е ползвано под наем.

 

6.Страните заявяват,че за в бъдеще няма да си дължат взаимна издръжка

7.Съпрузите заявяват,че придобитите по време на брака им МПС:Лек автомобил марка „Мазда“ модел 6 с ДК № СВ 9618КМ,рама   JMZGY193761416753  дв №.  L3794930 ,със застрахователна стойност 800.00лв и лек автомобил марка „Фолкваген“модел „Поло“ с ДК№ СВ1629ВК рама №WV WZZZ6NZVY100122 дв.№AEX471723,със застрахователна стойност 300лв,остават в изключителна собственост на  Н.Х.И..

8.За в бъдеще съпругата ще носи   пред брачното си фамилно име- А..

8.Разноските по делото ще се поемат от страните така както са направени.

ОСЪЖДА А.А.И.  да заплати окончателна държавна такса 20лв  и Н.Х.И. -20лв и върху стойността на автомобилите 13лв.

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

 А.А.И.  ЕГН ********** и Н.Х.И. ЕГН **********  ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 01.09.2012г От брака страните  нямат родени деца.

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: