РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.  21.10.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 15.10.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш. като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 464 по описа за 2019     година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между  Д.С.З. ЕГН ********** и В.С.З. ЕГН **********  сключен на 25.04.2010г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.Родителските права по отношение на роден ИТЕ ОТ БРАКА ДЕЦА С.В. З. ЕГН ********** и А.В.З. ЕГН **********, се предоставят на майката Д.С.З.,,която ще полага грижи по отглеждане и възпитание на децата,както и местоживеенето на майката ще определя местоживеенето на децата,като бащата В.С.З. ще има право да ги вижда и взема при себе си,всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00ч до 17.00ч без преспиване,двадесет дни през лятото, и пет дни през зимата по време несъвпадащо с отпуск на майката.

3.Бащата В.С.З.,ще заплаща на малолетните си деца С.В. З. и А.В.З.,месечна издръжка ПО 150лв за всяко дете,чрез тяхната майка и законна представителка Д.С.З.,считано от влизане на решението в сила до настъпване на причини за нейното изменяване или прекратяване.

4.Семейното  жилище ,находящо се в с.М. СО Район „В.“ ул.“В.“9,представляващо еднофамилна жилищна сграда на два етажа,състояща се от хол,кухня,антре,баня-тоалетна,на първия етаж,две спални и кабинет на втория етаж ,със застроена площ от 45 кв.м.,собственост на В.С.З.,преди брака,ще се ползва от В.С.З.,като съпругата Д.З.,го е напуснала и няма претенции към същото.

5.Съпругата Д.З. заявява,че тя и децата ще ползват жилище собственост на нейният баща С.К.Т.,заемащо първият етаж от двуфамилна двуетажна жилищна сграда,находяща се в с.М. СО район В.,ул.“З.С.“18,състоящо се от хол,трапезария,кухня,две спални,баня,тоалетна и антре със застроена площ от 120 кв.м.

6.Съпрузите заявяват за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка,че нямат регистрирани фирми,нямат общи влогове и банкови сметки,не са придобивали недвижими имоти СИО,не са подписвали брачни договори.

7.Страните заявяват,че по време на брака се придобили в режим на СИО на името на В.С.З.,лек автомобил марка „А.Р.159 1.9 ЖТД рег.№ СВ ***** КТ   двигател ********,рама ********************,ще се ползва от съпруга В.З.,а съпругата Д.З.,няма претенции за ползването му,автомобила остава в обикновена съсобственост,като след прекратяване на брака Д.З. ще прехвъри своята ½ ид.ч. на съпруга В.З..

8. За в  бъдеще съпругата ще носи пред брачното си фамилно име- Т.

9.Разноските по делото ще се поемат  от страните така както са направени.

ОСЪЖДА Д.С.,  да заплати окончателна държавна такса 20лв , и В.С.-20лв и върху издръжката 216лв  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

Д.С.З.  ЕГН ********** и В.С.З.  ЕГН ********** ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 25.04.2010г От брака страните имат родени две малолетни деца-С.В. З. ЕГН ********** и А.В.З. ЕГН **********

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: