РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К. 11.07.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 11.07.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар  М.Ш.,като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 494 , по описа за 2019       година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между Ю.Е.М. ЕГН ********** и Д.Ф.М.  ЕГН **********  сключен на 24.09.2005г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака страните нямат родени деца.  

3.Семейното жилище-ателие  в гр.С. район Л. ул.“Т.Г.В.“28 е собственост на съпруга, Ю.Е.М.,придобито преди брака и ще се ползва от него

4.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

5.Страните заявяват,че нямат регистрирани фирми като еднолични търговци.

6.Движимите вещи  придобити по време на брака са поделени от съпрузите извън съдебно.

7.За в бъдеще съпругата ще носи  брачното си фамилно име- М.

 8.Разноските по делото ще се поемат по равно от страните.

ОСЪЖДА Ю.Е.М.  да заплати окончателна държавна такса 20лв  и Д.Ф.М. -20лв  

                                               РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

Ю.Е.М. ЕГН ********** и Д.Ф.М.  ЕГН **********  ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 24.09.2005г От брака страните ,нямат родени деца

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: