РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.06.02.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 05.02.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Г.като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 76, по описа за 2019       година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е      Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между В.Е.Т. ЕГН  ********** и Р.А.Т.   ЕГН ********** сключен на 29.06.1996г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака страните имат две деца,които са пълнолетни.

3.Семейното жилище в което страните са живяли е собственост на родителите на съпруга, и съпругата го е напуснала.

4.По време на брака,не са придобивали недвижими имоти, а движимите са поделени извънсъдебно..

 5.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

6.Страните заявяват,че нямат регистрирани фирми като еднолични търговци.

7.След прекратяване на брака,съпругата ще носи брачното си си фамилно име- Т..

 ОСЪЖДА В.Е.Т. да заплати окончателна държавна такса 20лв  и Р.А.Т. -20лв.  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

 В.Е.Т. ЕГН ********** и Р.А.Т.  ЕГН **********  ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 29.06.1996г От брака страните ,имат  родени две деца,пълнолетни. 

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: