РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.  11.12.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 10.12.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 788 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между М.Д.Б. ЕГН ********** и Б.Г.Б.  ЕГН **********  сключен на 22.04.1990г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака,страните имат родени деца,вече пълнолетни.

3.Страните не си дължат издръжка един на друг.

4.Семейното жилище ,представляващо апартамент № 121 в гр.С. ж.к.М.1 бл.103 вх.Б ет.9 построен върху държавна земя,състоящ се от две стаи и кухня със сервизни помещения,застроена площ от 62.50 кв.м. заедно с прилежащо избено помещение от 4 кв.м. разположено в приземният етаж на същата сграда,соббственост на дъщерята на страните М.Б..,пълнолетна ,след развода ще се ползва от жената.

 

5.За в бъдеще съпругата ще носи пред   брачното си фамилно име- Д..

6. Движимите вещи са поделени от страните извънсъдебно,същите не притежават общи влогове, и фирми.

7.Придобитият по време на брака лек автомобил марка К.П.К.с рег.№ СА 4772НХ,дизел,хечбек, сив металик с Е-1С8FEN8U12U562676 P5 66491130011631,на името на М.Б.,остава в обикновена съсобственост.  

 8. Недвижимо имущество-ПИ с площ от 570 кв.м. представляващ парцел 14 кв.3 по плана на м.“Т.Д.“ землището на с.Ш. община С., придобит по време на брака съгл.нот.акт № 19 т.2А рег.№ 1189 дело 194/2001г нот.Б.М.№ 411 н НК РС С.,остава в обикновена съсобственост.

9.Разноските по делото ще се поемат от страните по равно.

ОСЪЖДА М.Д.Б.,     да заплати окончателна държавна такса 20лв ,  и Б.Б. -20лв  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

М.Д.Б.  ЕГН ********** и Б.Г.Б.   ЕГН **********,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 22.04.1990г От брака страните имат родени две деца,вече пълнолетни.

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: