РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.11.12.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –КОСТИНБРОД, І състав, в публично съдебно заседание на 10.12.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 840 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между Е.Г.М. ЕГН ********** и С.В.М.  ЕГН **********  сключен на 29.03.1997г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака,страните нямат родени деца.

3.Страните не си дължат издръжка един на друг.

4.Семейното жилище е под наем от страните,собственост е на трето лице, и ще се ползва от съпругата Е.М..

5.За в бъдеще съпругата ще носи пред   брачното си фамилно име- С.

6. Движимите вещи са поделени от страните извънсъдебно,същите не притежават общи влогове, и фирми.

 9.Разноските по делото ще се поемат от страните по равно.

ОСЪЖДА Е.Г.М.    да заплати окончателна държавна такса 20лв ,  и С.М. -20лв  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

Е.Г.М.  ЕГН ********** и С.В.М.   ЕГН **********,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 29.03.1997г От брака страните нямат родени деца.

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: