Р  Е  Ш Е  Н  И  Е  

                            

                                 гр.К.,10.12.2019 г.

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     К.ският районен съд, първи състав, в закрито съдебно заседание на 10.12.2019г, като разгледа докладваното от съдията СТАНКЕВА  гр.д.№ 919/ 2019 г., по описа на КРС, на основание чл.530 ГПК, за да се произнесе, съобрази :

Постъпила е молба от   С.Р.м. ЕГН ********** със съгласието на своята майка Д.П.П. ЕГН ********** ***,бъде и разрешено да  изтеглят сумата 648.43лв от влог на починалият и баща и да закрие нейната част от влога по сметка в С.Д.Е.Б..

 Съдът, след като разгледа молбата и приложените към нея писмени доказателства , намира същата за ОСНОВАТЕЛНА.

Водим от горното,  К.СКИЯТ РАЙОНЕН  СЪД

                                           Р    Е    Ш    И     :

     РАЗРЕШАВА,на основание  чл.530 и сл.ГПК на С.Р.М.  ЕГН **********,действаща със съгласието на майка си Д.П.П. ЕГН ********** гр.К.,да изтеглят  сумата от 648.43лв от влога на починалият и баща Р.С.М.влог по банкова сметка №BG19TTBB1521004373,в С.Д.Е..

     Решението е окончателно.

 

        РАЙОНЕН  СЪДИЯ :